Hva skjer?

Kongsgårdruinen sett ovenfra. Foto Austevik Dronefoto

Kongsgårdruinen sett ovenfra. Foto Austevik Dronefoto

Tekst Marit Synnøve Vea

MUSEUMSSTAFETT: AVALDSNES I MIDDELALDEREN
Konger, pilegrimer og hanseater.

Torsdag 31. oktober inviterer vi til museumsstafett i samarbeid med Haugalandsmuseene.

Inngang kr 50;-
Enkel servering

Velkommen!

Visiting the harbour area. Here is a boathouse from the Merovingian Time. Photo Cathrine Glette

Befaring i havneområdet. Her ligger et naust fra merovingertid. Foto Cathrine Glette

FORSKNINGSPROSJEKTET: AVALDSNES – MAKTENS HAVN
13. juni 2019 ble forskningsprosjektet Avaldsnes – Maktens Havn, lansert på Avaldsnes.
Samtidig overrakte Sparebankstiftelsen SR bank en flott gave på kr 500 000 til prosjektet.

Maktens havn kombinerer arkeologi og teknologi fra offshoreindustrien i en forskningsundersøkelse som skal få fram ny kunnskap om hvilken rolle havneområdet spilte for det maritime maktsenteret Avaldsnes gjennom 3000 år. Prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger maritime museum, Arkeologisk museum, UiS, Avaldsnesprosjektet, Saga Subsea og Geopluss.

Prosjektet har også som mål å få gravd fram, konservert og stilt ut det velbevarte middelalderskipet som ligger i sjøen på Avaldsnes. Kanskje kan vi også finne andre skipsvrak fra eldre tidsepoker.

Prosjektet varer fram til 2023.

Marinarkeolog dykker

Marinarkeolog dykker ved det velbevarte skipet som ligger i sjøen på Avaldsnes. Foto Maktens Havn

Les mer om prosjektet her: pressemelding Avaldsnes Maktens havn 13.06.2019

Se også:
Under vannflaten ligger et godt bevart middelalderskip, TV Haugaland: 
Funn av middelalderbåt på Avaldsnes. NRK Rogaland
Nå skal de heve skipet, Haugesunds Avis
Dette er virkelig et drømmeprosjekt, KarmøyNytt

 

MIDDELALDERENS KONGSGÅRD PÅ AVALDSNES – UTGRAVNINGER OG KONSERVERING
I perioden 6. juni – 13. oktober 2017 gjennomførte Kongsgårdprosjektet utgravninger av det som viste seg å være selveste hovedbygningen i den kongsgården som stod på Avaldsnes i middelalderen.

Konservering av kongsgårdruinen
I løpet av de kommende årene skal kongsgårdruinen konserveres.  Det er for tiden satt opp et midlertidig vernebygg som skal beskytte kongsgårdruinen inntil konserveringen er ferdigstilt. Konserveringen vil foregå i etapper, og skal gjøre ruinen i stand til å tåle vind og vær og slitasje. Det kan ta inntil fire år før vi kan fjerne hele vernebygget.

August 2018. Det midlertidige vernebygget er snart ferdig. (Foto Marit S. Vea)

August 2018. Det midlertidige vernebygget er snart ferdig. (Foto Marit S. Vea)

Kongsgårdruinen – et sentralt element i en middelalderpark.
Det lages også plan for tilpassing av kulturlandskapet omkring ruinen. Landskapet skal legges til rette slik at publikum kan ferdes i og omkring ruinen, og det skal lages et informasjonsopplegg som forteller hvordan bygningene kan ha sett ut og hvordan de i sin tid ble benyttet. Når ruinen er ferdig konservert, vil den sammen med Olavskirken bli et sentralt element i en middelalderpark som skal utvikles i det sentrale kirkeområdet på Avaldsnes. Se: Skal tilrettelegge unik kongsgård-ruin.

Mer info om kongsgårdutgravningene her:
Avaldsnes i middelalderen.
Pressemelding, 22.09.17. Prof. Dagfinn Skre, leder av Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, UiO
Norark. Kongsgårdanlegg på Avaldsnes graves fram
Kongsgård funnet på Avaldsnes, NRK Kveldsnytt
Et betydelig bidrag til norgeshistorien, NRK Rogaland
Minst to sider av norgeshistorien må skrives om. Haugesunds Avis
Fant Håkon Håkonssons kongsgård 

På befaring inne i det ene vernebygget. Foto Marit S. Vea

På befaring inne i det ene vernebygget. Foto Marit S. Vea

TV Haugaland. Om utgravingene 2017:
Dette er siste nytt fra Avaldsnes: TV Haugaland. 12. juli 
Slik foregår utgravningen på Avaldsnes: TV Haugaland 23. juni 

Dette har vi ventet lenge på: TV Haugaland 8. juni 

ARKIV- HVA SKJER

MIDDELALDERDAG 8 SEPTEMBER 2019
Foredrag Det skjulte Avaldsnes. Aadne Utvik og Kolbein Skeie
Foredrag Arkleologi på Haugalandet. Christopher F. Kvæstad
Informasjonsmøte om metallsøking
Rehaugene- bronsealderaristokrati på Avaldsnes. Olle Hemdorff
Middelalderdag på Avaldsnes, søndag 26. august 2018.

8. juni 2017 markerte vi at utgravingene av middelalder hallen kunne starte opp igjen. Ordfører Jarle Nilsen og Dagfinn Skre, leder for Kongsgårdprosjektet, tar en High Five. Foto Karmøynytt

8. juni 2017 markerte vi at utgravingene av middelalder hallen kunne starte opp igjen. Ordfører Jarle Nilsen og Dagfinn Skre, leder for Kongsgårdprosjektet, tar en High Five. Foto Karmøynytt

Utgravning av kongsgård fra middelalderen
Foredrag. Avaldsnes, en base for sjøkonger i det første årtusen etter Kristus. Dagfinn Skre
Lansering av Avaldsnespublikasjonen, vol. 1
Foredrag om Avaldsnesskipet. Stavanger maritime museum
Foredrag. Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Håkon Reiersen
Olav den hellige. Sin tids Osama Bin Ladin? Øystein Morten
Program for 10 års jubileet
Foredrag. I myr och under sten. Rituella depositioner på Karmøy under järnåleder. Torun Zachrisson
Konsert. Klang av oldtid.
Slått, villsau og St. Hans feiring
Lansering av ny kultursti m. vandring i kulturlandskapet
Foredrag om Draken Harald Hårfagre. Bjørn Ahlander og Terje Andreassen
Foredrag. Tormod Torfæus. En kongelig historieskriver på Karmøy. Torgrim Titlestad,
Karmøy og Amerika. Utvandring, arbeidspendling og kulturpåvirkning. Frode Fyllingsnes
Foredrag. Marinarkeologiske undersøkelser i havna på Avaldsnes.
Foredrag. Den svarte Vikingen. Bergsveinn Birgisson. 

Back