Hva skjer?

Tekst Marit Synnøve Vea

Boathouse for a Viking warship. The boat Holmrygr is outside. (Photo Karmøy Kulturopplevelser)

Naustet på Avaldsnes der Halvs Saga skal framføres. (Foto Karmøy Kultureopplevelser)

HALVS SAGA – FORESTILLING OM KONG HALV FRA AVALDSNES
24. juni har Haugesund teater i samarbeid med Lars Henrik Aarnes premiere på forestillingen Halvs saga i naustet på Vikinggarden, Avaldsnes. Den spennende historien formildes gjennom fortellerkunst, sang og nyskrevet musikk av Odin Staveland.

Haugesund Teater gleder seg til å gi folk på Haugalandet et glimt av en historie fra virkeligheten. En historie som få kjenner i dag, men som en gang ble fortalt over hele Skandinavia.

Kong Halv var tippoldebarn til kong Augvald som gav navn til Avaldsnes, og han var bestefar til Geirmundr Heljarskinn som boka Den svarte vikingen av Bergsveinn Birgisson handler om.

Kong Halv levde på 700-tallet, og han var en av de mest berømte vikingheltene i sin tid. Han har fått en egen saga diktet om seg, dessuten er han omtalt i flere av de gamle kvadene. I følge gamle slektstavler kan Halv være kongen som er gravlagt i en av skipsgravene ved Karmsundet; Storhaug eller Grønhaug.

12 år gammal samlet kong Halv sammen de 24 beste krigerne fra 11 fylker og dro i viking i austerveg i 18 år.

The standing stone was erected on the old way. (Photo Marit S.Vea)

I 1998 ble det reist en bauta til minne om kong Halv på Avaldsnes, flere hundre år etter at han ble drept. Runeinnskriften forteller: Holmrygene reiste denne steinen til minne om kong Halv. (Foto Marit S.Vea)

Sagaen forteller at Halv og krigerne hans var sterke og modige, og at de var svært dyktige sjøfolk. Men selv om de kjempet mange slag, så la Halv ned det på påbudet til mennene sine at de alltid skulle behandle kvinner med respekt, og at de aldri skulle hærta kvinner eller barn.

Halv har fått ord på seg for å være en edel helt som var godt likt og høgt respektert av alle. Likevel går det galt når han kommer hjem for å overta riket som stefaren Åsmund har styrt på hans vegne. Da opplever kong Halv et grufullt svik. Og da er vi ved kjernen av denne fasinerende historien som skal fortelles og synges i naustet på Vikinggarden 24. 25. 26. og 27. juni.

Bli med og kjøp billett på TicketCo. .

 

AVALDSNES LEIKVOLL (Historisk aktivitetspark)
Den historiske aktivitetsparken Avaldsnes Leikvoll er nå åpen for barnehager og skoleklasser. Barnefamilier er også velkomne, bare alle passer på å holde avstand etter regler fra helsedirektoratet.

Ridetur på Odins hest Sleipner. Foto Marit S. Vea

Ridetur på Odins hest Sleipner. Foto Marit S. Vea

Se informasjon fra vår historieformidler: Utendørs opplegg for barnehager

Gave fra Sparebankstiftelsen SR-bank.
Parken kom i stand etter at Avaldsnesprosjektet i 2018 fikk en gave på kr 1 mill. fra Sparebankstiftelsen SR-bank. Navnet Leikvoll er valgt fordi «leik» i norrøn tid omfattet både lek, idrett og kunstneriske aktiviteter.

Alle tiltak som skulle gjøres i forbindelse med parken, måtte ta hensyn til kulturminner og kulturlandskap. Så mange tiltak som mulig, har fått en universell utforming. Derfor har det tatt lang tid å få på plass alle godkjennelser.

Avaldsnes Leikvoll for fantasi, lek og læring
Avaldsnes Leikvoll er en heilt spesiell park som både har kunstneriske kvaliteter og inviterer til lek og læring. Parken,som ligger like ovenfor Nordvegen Historiesenter, har totalt 10 installasjoner. Alle installasjonene er laget i naturmaterialer og har en abstrakt design.

Har du lyst å bli med på vikingtokt til fremmede land? Foto Marit S. Vea

Har du lyst å bli med på vikingtokt til fremmede land? Foto Marit S. Vea

Hver installasjon forteller en historie som kan knyttes til Avaldsnes eller norrøn kultur. Det blir også laget oppgaver i tilknytning til hver installasjon. Disse skal kunne brukes både av barnehager og skoleklasser. I tillegg blir det laget oppgaver og små konkurranser som barnefamilier kan bruke når de besøker Avaldsnes.

Naturen blir er viktig element i parken. Derfor får blomster og bringebærkratt vokse fritt i deler av området. Her ligger det også en del røtter og trestubber som er tilholdssted til mange spennende innsekter.

Multiconsult AS har laget plan for aktivitetsparken i samarbeid med Nordvegen Historiesenter. Norsk Lek & Park AS i Tysvær har hatt oppdraget med å lage installasjonene.

 

Da arkeologene begynte å grave inne på kirkegården, fant de store murer etter kongsgårdanlegget. Her står Dagfinn Skre i tårnruinen. Foto S. Vea

Leder for Kongsgårdprosjektet, Dagfinn Skre, inne i tårnruinen 2017. Foto Marit S. Vea

KONSERVERING AV KONGSGÅRDEN FRA MIDDELALDEREN
Kongsgårdprosjektet Avaldsnes avdekker middelalderens kongsgård i 2017
I perioden 6. juni – 13. oktober 2017 gjennomførte Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, Universitetet i Oslo, utgravninger av det som viste seg å være selveste hovedbygningen i den kongsgården som stod på Avaldsnes i middelalderen.

Bygningen har hatt to etasjer i stein, samt en kjeller i den sørlige enden. I øst ender bygningen i et høgt forsvarstårn. Fra tårnet går en overbygd gang, kanskje i to etasjer, fram til kirkekoret. Tårnet ble reist av kong Håkon Håkonsson samtidig som han bygget Olavskirken ca.1250. Hovedbygningen ble fullført av Håkon V Magnusson ca. 1300.

Kongsgården på Avaldsnes er den fjerde som er funnet i Norge. Ruinen regnes som et enestående eksempel på en stor og verdslig steinbygning utenfor en middelalderby. Dette gjør kulturminnet til et monument i særklasse som mangler sidestykke i Norge.

Folk fra NIKU, Bakken og Magnussen AS, Multiconsult AS og Karmøy kommune på befaring nov. 2019. Foto Marit S. Vea

Folk fra NIKU, Bakken og Magnussen AS, Multiconsult AS og Karmøy kommune på befaring nov. 2019. Foto Marit S. Vea

Konservering av ruinen påbegynt
Ruinene skal nå konserveres og landskapet omkring tilpasses slik at publikum kan ferdes i og omkring ruinen. Det er reist to vernebygg som skal beskytte ruinen inntil konserveringen er ferdigstilt.

Bakken og Magnussen AS har fått i oppdrag å gjennomføre konserveringen. De startet arbeidet i januar/februar 2020. Det kan ta inntil fire år før ruinene er ferdig konservert.

Parallelt med murerarbeidet holder arkeologer fra NIKU på med arkeologiske utgravninger. Disse skal være ferdige rundt 15. mai 2020.  Hensikten med utgravningene er å legge til rette for konservering, formidling og drenering av ruinen.

Utgravningene kan også gi ny kunnskap om tårnkonstruksjonen, om det var flere rom i tårnet, og om den hadde en dør mot øst etc.  Vi kan også få kunnskap om rominndelingen i hovedbygningen, og hva disse rommene ble brukt til, dreneringsløsninger i middelalder, uoppdagete strukturer i murverket, nye dateringer og skjellettgravene inne i tårnet.

Arkeologer fra NIKU ser på et merkelig hulrom inne i hallbygningen. Er dette et fangehull eller et lagerrom? Foto Marit S. V ea

Arkeologer fra NIKU ser på et merkelig hulrom inne i hallbygningen. Er dette et fangehull eller et lagerrom? April 2020. Foto Marit S. V ea

Se:
Arkeologisk undersøkelse av kongsgårdruinen på Avaldsnes. NIKUs arkeologiblogg
NIKU: Middelalderruinene på Avaldsnes

Kongsgårdruinen – et sentralt element i en middelalderpark.
Det lages også plan for tilpassing av kulturlandskapet omkring ruinen. Landskapet skal legges til rette slik at publikum kan ferdes i og omkring ruinen, og det skal lages et informasjonsopplegg som forteller hvordan bygningene kan ha sett ut og hvordan de i sin tid ble benyttet.

Når ruinen er ferdig konservert, vil den sammen med Olavskirken bli et sentralt element i en middelalderpark som skal utvikles i det sentrale kirkeområdet på Avaldsnes. Se:  Skal tilrettelegge unik kongsgård-ruin.

Mer info om kongsgårdutgravningene her:
Avaldsnes i middelalderen.
Pressemelding, 22.09.17. Prof. Dagfinn Skre, leder av Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, UiO
Norark. Kongsgårdanlegg på Avaldsnes graves fram
Kongsgård funnet på Avaldsnes, NRK Kveldsnytt
Et betydelig bidrag til norgeshistorien, NRK Rogaland
Minst to sider av norgeshistorien må skrives om. Haugesunds Avis
Fant Håkon Håkonssons kongsgård 

 

Visiting the harbour area. Here is a boathouse from the Merovingian Time. Photo Cathrine Glette

Befaring i havneområdet. Her ligger et naust fra merovingertid. Foto Cathrine Glette

FORSKNINGSPROSJEKTET: AVALDSNES – MAKTENS HAVN
13. juni 2019 ble forskningsprosjektet Avaldsnes – Maktens Havn, lansert på Avaldsnes.
Samtidig overrakte Sparebankstiftelsen SR bank en flott gave på kr 500 000 til prosjektet.

Maktens havn kombinerer arkeologi og teknologi fra offshoreindustrien i en forskningsundersøkelse som skal få fram ny kunnskap om hvilken rolle havneområdet spilte for det maritime maktsenteret Avaldsnes gjennom 3000 år. Prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger maritime museum, Arkeologisk museum, UiS, Avaldsnesprosjektet, Saga Subsea og Geopluss.

Prosjektet har også som mål å få gravd fram, konservert og stilt ut det velbevarte middelalderskipet som ligger i sjøen på Avaldsnes. Kanskje kan vi også finne andre skipsvrak fra eldre tidsepoker.

Prosjektet varer fram til 2023.

Marinarkeolog dykker

Marinarkeolog dykker ved det velbevarte skipet som ligger i sjøen på Avaldsnes. Foto Maktens Havn

Les mer om prosjektet her: pressemelding Avaldsnes Maktens havn 13.06.2019

Se også:
Under vannflaten ligger et godt bevart middelalderskip, TV Haugaland: 
Funn av middelalderbåt på Avaldsnes. NRK Rogaland
Nå skal de heve skipet, Haugesunds Avis
Dette er virkelig et drømmeprosjekt, KarmøyNytt

 

ARKIV- HVA SKJER
BERGSVEINN BIRGISSON FORTELLER OM SIN NYE BOK «MANNEN FRA MIDDELALDEREN»
HISTORISK SEMINAR 2020 
MUSEUMSSTAFETT. AVALDSNES I MIDDELALDEREN
MIDDELALDERDAG 8 SEPTEMBER 2019
Foredrag Det skjulte Avaldsnes. Aadne Utvik og Kolbein Skeie
Foredrag Arkleologi på Haugalandet. Christopher F. Kvæstad
Informasjonsmøte om metallsøking
Rehaugene- bronsealderaristokrati på Avaldsnes. Olle Hemdorff
Middelalderdag på Avaldsnes, søndag 26. august 2018.

8. juni 2017 markerte vi at utgravingene av middelalder hallen kunne starte opp igjen. Ordfører Jarle Nilsen og Dagfinn Skre, leder for Kongsgårdprosjektet, tar en High Five. Foto Karmøynytt

8. juni 2017 markerte vi at utgravingene av middelalder hallen kunne starte opp igjen. Ordfører Jarle Nilsen og Dagfinn Skre, leder for Kongsgårdprosjektet, tar en High Five. Foto Karmøynytt

Utgravning av kongsgård fra middelalderen
Foredrag. Avaldsnes, en base for sjøkonger i det første årtusen etter Kristus. Dagfinn Skre
Lansering av Avaldsnespublikasjonen, vol. 1
Foredrag om Avaldsnesskipet. Stavanger maritime museum
Foredrag. Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Håkon Reiersen
Olav den hellige. Sin tids Osama Bin Ladin? Øystein Morten
Program for 10 års jubileet
Foredrag. I myr och under sten. Rituella depositioner på Karmøy under järnåleder. Torun Zachrisson
Konsert. Klang av oldtid.
Slått, villsau og St. Hans feiring
Lansering av ny kultursti m. vandring i kulturlandskapet
Foredrag om Draken Harald Hårfagre. Bjørn Ahlander og Terje Andreassen
Foredrag. Tormod Torfæus. En kongelig historieskriver på Karmøy. Torgrim Titlestad,
Karmøy og Amerika. Utvandring, arbeidspendling og kulturpåvirkning. Frode Fyllingsnes
Foredrag. Marinarkeologiske undersøkelser i havna på Avaldsnes.
Foredrag. Den svarte Vikingen. Bergsveinn Birgisson. 

Back