Historie

Tekst: Marit Synnøve Vea

Harald Fairhair and Gyda in Nordvegen History Centre. (Photo Marit Synnøve Vea)

Harald Hårfagre og Gyda i Nordvegen Historiesenter. (Foto Marit Synnøve Vea)

KONGESETET VED NORDVEGEN
I eldre bronsealder, for ca. 3500 år siden, ble det etablert et maktsenter på Avaldsnes. Stedet fortsatte å være sete for høvdinger og konger til inn i høymiddelalderen. Disse fyrstene ved skipsleia Karmsundet har gitt oss store gravhauger, høge bautasteiner og rike funn.

Felles for dem alle var at de hadde nær kontakt med andre folk og andre land. Den internasjonale kontakten gav dem nye ideer, kulturimpulser, kunnskap, alliansepartnere og rikdom. Det arkeologiske materialet viser også at maktsenteret Avaldsnes hadde sine høydepunkt når den internasjonale kontakten var på det sterkeste.

Fra 200-tallet og fram til at Harald Hårfagre la hovedgården sin på Avaldsnes ca. 870, var stedet sete for sjøkonger. Harald Hårfagre startet sin karriere som sjøkonge, men i løpet av sin lange tid ved makten, ble han også landkonge. Harald Hårfagre og etterkommerne hans hadde kongesete på Avaldsnes i nærmere 500 år.

Det var den strategiske beliggenheten ved skipsleia Karmsundet som skapte maktsenteret Avaldsnes. Her satt Avaldsnesfyrstene og kontrollerte skipstrafikken som gikk opp og ned langs norskekysten. Og herfra sendte de sine egne skip over havet.

Avaldsnes is located in the middle of the strait Karmsundet – Nordvegen – “the way to the North”. Whoever controlled the strait of Karmsundet could control all shipping trafic along the Norwegian coast and thereby the trading route to Europe. (Photo Gunnar Strøm)

Strategisk plassert, der Karmsundet er på det smaleste, ligger kongsgården Avaldsnes som har fått navn etter den legendariske folkevandringskongen Augvald (GN Ogvaldr) (Foto Gunnar Strøm)

  • All skipstrafikk ble tvunget gjennom Karmsundet fordi havstrekningen utenfor Karmøy er et av de styggeste og mest ureine farvann på hele sør-vestkysten.
  • Karmsundet er smalt og lett å kontrollere, både ved selve kongsgården og ved Salhus.
  • Den sterke Salhusstrømmen gjorde at fartøy ofte måtte ligge og vente til strømmen skulle snu.
  • Selve Avaldsneset ligger høyt og er lett å verne mot fiender, samtidig som det er gode havner på kongsgårdområdet.

NORDVEGEN – VEGEN MOT NORD
De fleste land har fått navn etter sine landområder eller folkegrupper, men Norge har fått navn etter skipsleia som går langs kysten. Når folk kom seilende over den åpne havstrekningen fra Lista og videre langs Jærkysten, så lå Karmsundet som en beskyttet hav-veg ved innløpet til skipsleia nordover. For dem som levde før oss, var dette  Norðrvegr – Nordvegen – vegen mot nord.

Det er leden her, fra Skudefjorden opp igjennom Karmsundet og videre nordover som først har båret Norgesnavnet, Nordvegen, vegen mot nord. Det er denne skipsleden som har gitt landet dette navnet, og som statsnavn har det vesentlig først vært nyttet om det vestnorske riket. (Professor Magnus Olsen i «Hedenske kulturminner i norske stedsnavn»)

The "Five Foolish Virgins" is a star-shaped stone setting with a burial from the Late Roman Period. (Photo Ørjan Iversen)

De «Fem Dårlige Jomfruer». Stjerneforma steinsetting fra yngre romertid. En tilsvarende, men større, steinsetting stod på selve kongsgårdområdet. Slike steinsettinger forbindes med Yggdrasil kultus. Steinsettingene kan også ha satt Avaldsnes i sammenheng med Tor, guden som beskytter samfunnet mot destruktive vesener.  (Foto Ørjan Iversen)

KARMØY – KORMT  – DET HELLIGE VANNET
Kormt, det norrøne ordet for Karmøy, betyr karm eller vern. Den langstrakte øya verner fastlandet innenfor mot nordsjøbrenningene og danner Karmsundet.

Gamle kvad som Grimnismål og Gylfaginning forteller at når æsene skal til tinget ved Urds brønn i Åsgard, må de krysse regnbue-broa Bifrost. Alle sammen utenom Tor. Tordenguden må hver dag først vasse over Kormt, så over Ormt og to store elver, før han kommer fram til livstreet Yggdrasil der gudene holder ting – derfor gløder det hellige vannet.

Kormt og Ormt
og Kjerlaugar to,
dei han dagleg vassar, Tor,
når til tings han fer
ved Yggdrasils ask;
fordi åsbru
brenn med loge,
heite er heilage vatn 
(Grímnismál)

Les mer:
Avaldsnes – A Sea-Kings’ Manor in First-Millennium Western Scandinavia. Ed Dagfinn Skre, 2017
Norðvegr – Norway: From Sailing Route to Kingdom av Professor Dagfinn Skre
«Vest-Norges Lejre» av Frans-Arne Stylegar
Noregr tyder nok vegen mot nord, likevel. Eldar Heide
Avaldsnes. Fra lokalhistoriewiki.no

 

Sist oppdatert november 2022

Back