Olavskirken

Olavskirken på Avaldsnes ble reist av Håkon Håkonsson rundt 1250. Den var da kongens personlige kirke og en del av et større kongsgårdanlegg. Trolig har den vært en overbygd gangveg fra kirken til kongshallen.

Døra i koret er vendt utover, et sikkert tegn på at det har vært en overbygd gang utenfor. Den har trolig gått til steinhallen som ble funnet i 2012. (Foto Marit Synnøve Vea)

Døra i koret er vendt utover, et sikkert tegn på at det har vært en overbygd gang utenfor. Den har trolig gått til steinhallen som ble funnet i 2012. (Foto Marit Synnøve Vea)

PILEGRIMSKIRKE
Håkon Håkonsson vigslet kirken til Olav den Hellige. Den ble derfor et viktig stoppested for pilegrimer som skulle til Olavs grav i Nidaros. Omkring Avaldsnes er det fremdeles kulturminner, sagn og stedsnavn som vitner om pilegrimstrafikken.

KOLLEGIATKIRKE
Håkon V Magnusson gjorde Olavskirken til ett av de fire kongelige kollegiatkirkene i Norge. De andre kollegiatkirkene lå i Oslo, Bergen  og Tønsberg. I dag er Olavskirken den  eneste av disse kollegiatkirkene som fremdeles står.

En kollegiatkirke var en slags kongelige «domkirke» eller et universitet der kongen kunne utdanne sine egne kongetro prester og rådgivere. Ved de andre kirkene var det biskopene som hadde denne retten.

FORFALL
Etter reformasjonen i 1536 forfalt kirkebygningen.

I 1745 skriver amtmann De Fine blant annet dette om Olavskirken på Avaldsnes:

Avaldsnes på Karmøy 1813, maleri av I.C. Dahl. (Foto J. Lathion, Nasjonalgalleriet) Dahl laget flere maleri og skisser fra Avaldsnes. Merk den vakre buen i tårnet.

Avaldsnes på Karmøy 1813, maleri av I.C. Dahl. Dahl laget flere maleri og skisser fra Avaldsnes. Merk den vakre buen i tårnet. (Foto J. Lathion, Nasjonalgalleriet)

«I blant dem er Augvoldsnes Kirke den mærkværdigste, som Kong Hagen Hagenson lod bygge, og er een blant de første Lands Bye Kirker i Norge. (Sturl, 795). Den har været af een meeget Skiøn, Stor og Kostbar Muuret bygning, alt vinkelmessige Hveegsteene udi alle Hiørner, samt vindues-huller og Dørrer, hvor kanterne inden og uden ere av Hveegsteene indmuurede i Zirligste orden, paa gammel Goetisk brugelig Bygnings maade, med adskillige udhugne indholinger, og et høyt Taarn med vindel Trapper udi af skiønne tilhugne Hveegsteene…»

På  midten av 1800-tallet startet restaureringsarbeidene. I 1929 var kirken restaurert slik vi ser den i dag.

KIRKEN UNDER SISTE VERDENSKRIG
Under krigen la presten Lars Skadberg ned arbeidet, og  kirken ble stengt. Tyskerne ville rive kirketårnet fordi engelske flygere brukte den som landemerke når de skulle bombe i Karmsundet.  Riksantikvaren og bygdefolket fikk forhindre dette ved at de bygget et plankeskjelett som dekket hele kirken.  Fra hele Karmøy kom det konfirmanter som lot et seg konfirmere «på svart» (dvs. ulovlig) i Olavskirken.

TEKSTEN TIL OLAVSKIRKEN 3D

Back