Historie

Harald Fairhair and Gyda in Nordvegen History Centre. (Photo Marit Synnøve Vea)

Harald Hårfagre og Gyda i Nordvegen Historiesenter. (Foto Marit Synnøve Vea)

Tekst: Marit Synnøve Vea

AVALDSNES – NORGES ELDSTE KONGESETE
Avaldsnes er best kjent som kongsgård for Harald Hårfagre og de andre kongene vi kjenner fra sagalitteraturen, men stedet var kongesete lenge før Harald Hårfagres tid. Noen av kongene som bodde her kjenner vi fra sagaer og kvad, andre fra arkeologien.

Etter at Harald Hårfagre rundt år 870 hadde vunnet slaget i Hafrsfjord, la han hovedgarden sin på Avaldsnes.  Her levde han, her døde han og her ved Karmsundet ble han gravlagt.

Harald Hårfagre og etterkommerne hans hadde kongsgård på Avaldsnes i ca. 500 år. Blant disse kongene var Eirik Blodøks, Håkon den gode, Olav Tryggvason, Olav den hellige, Håkon Håkonsson og Håkon V Magnusson.

HARALD HÅRFAGRE:  RIKSSAMLER OG DYNASTIGRUNNLEGGER
Alle som ville bli konger i Norge måtte bevise at de var i slekt med Harald Hårfagre. Det var også viktig for dem å stadfeste kongemakten nettopp på Avaldsnes.

En åpenbar grunn til dette var Avaldsnes sin strategiske plassering ved Karmsundet. En annen grunn var Avaldsnes sin tradisjonelle rolle som det hellige stedet der kongene kunne vise sitt slektskap med gudene.

NORDVEGEN – VEGEN MOT NORD
De fleste land har fått navn etter sine landområder, men Norge har fått navn etter skipsleia som går langs kysten. Når folk kom seilende over den åpne havstrekningen fra Lista og videre langs Jærkysten, så lå Karmsundet som en beskyttet hav-veg ved innløpet til skipsleia nordover. For dem som levde før oss, var dette Nordvegen – vegen mot nord.

Det er leden her, fra Skudefjorden opp igjennom Karmsundet og videre nordover som først har båret Norgesnavnet, Nordvegen, vegen mot nord. Det er denne skipsleden som har gitt landet dette navnet, og som statsnavn har det vesentlig først vært nyttet om det vestnorske riket. (Professor Magnus Olsen i «Hedenske kulturminner i norske stedsnavn»)

Avaldsnes is located in the middle of the strait Karmsundet – Nordvegen – “the way to the North”. Whoever controlled the strait of Karmsundet could control all shipping trafic along the Norwegian coast and thereby the trading route to Europe. (Photo Gunnar Strøm)

Avaldsnes ligger midt i Karmsundet – Nordvegen. Den som kontrollerte Karmsundet, hadde kontroll med skipstrafikken langs Norskekysten og handelen med Europa. (Foto Gunnar Strøm)

Strategisk plassert, der Karmsundet er på det smaleste, ligger den gamle kongsgården Avaldsnes som har fått navn etter den legendariske folkevandringskongen Augvald – (GN Ogvaldr)

KONGESETET VED NORDVEGEN
I over 3000 år satt fyrster og konger på Avaldsnes og kontrollerte skipstrafikken som ble tvunget inn gjennom det smale Karmsundet. Disse fyrstene har gitt oss store gravhauger, høge bautasteiner og rike funn.

Felles for dem alle var at de hadde nær kontakt med andre folk og andre land. Den internasjonale kontakten gav dem kulturimpulser, nye ideer, kunnskap, alliansepartnere og stor rikdom. Det arkeologiske materialet viser også at maktsenteret Avaldsnes hadde sine høydepunkt når den internasjonale kontakten var på det sterkeste.

KARMØY – KORMT  – DET HELLIGE VANNET
Kormt, det norrøne ordet for Karmøy, betyr karm eller vern. Den langstrakte øya verner fastlandet innenfor mot nordsjøbrenningene og danner Karmsundet.

Gamle kvad som Grimnismål og Gylfaginning forteller at når æsene skal til tinget ved Urds brønn i Åsgard, må de krysse regnbue-broa Bifrost. Alle sammen utenom Tor.  Tordenguden må hver dag  først vasse over Kormt, så over Ormt og to store elver, før han kommer fram til livstreet Yggdrasil der gudene holder ting – derfor gløder det hellige vannet.

Kormt og Ormt
og Kjerlaugar to,
dei han dagleg vassar, Tor,
når til tings han fer
ved Yggdrasils ask;
fordi åsbru
brenn med loge,
heite er heilage vatn 
(Grímnismál)

Se også
Norðvegr – Norway: From Sailing Route to Kingdom av Professor Dagfinn Skre

«Vest-Norges Lejre» av Frans-Arne Stylegar

Noregr tyder nok vegen mot nord, likevel.Av Eldar Heide, Namn og nemne 33, 2016

Avaldsnes. Fra lokalhistoriewiki.no

 

Back