(Norsk) Eirik Blodøks

Mynt slått under Eirik Blodøks si tid som "konge av York" (952 - 954) På mynten står "EIKCUS REX". Own work by uploader, Foto British Museum

Mynt slått under Eirik Blodøks si tid som “konge av York” (952 – 954) På mynten står “EIKCUS REX”. Own work by uploader, Foto British Museum

Back