Hva skjer?

Tekst Marit Synnøve Vea

ARKEOLOGISKE UTGRAVINGER AV MIDDELALDERENS KONGSGÅRD
I perioden 6. juni – 16. september foretar Kongsgårdprosjektet utgravinger av kongsgården fra middelalderen på Avaldsnes.

8. juni 2017 markerte vi at utgravingene av middelalder hallen kunne starte opp igjen. Ordfører Jarle Nilsen og Dagfinn Skre, leder for Kongsgårdprosjektet, tar en High Five. Foto Karmøynytt

8. juni 2017 markerte vi at utgravingene av middelalder hallen kunne starte opp igjen. Ordfører Jarle Nilsen og Dagfinn Skre, leder for Kongsgårdprosjektet, tar en High Five. Foto Karmøynytt

KONGSGÅRDPROSJEKTET AVALDSNES
Kongsgårdprosjektet er et arkeologisk forskningsprosjekt som tar utgangspunkt i det gamle kongsgårdområdet Avaldsnes ved Karmsundet. Prosjektet er underlagt Kulturhistorisk museum, UiO og ledes av professor Dagfinn Skre.

Kongsgårdprosjektet skulle i utgangspunktet ta for seg historien om kongesetet Avaldsnes og oppkomsten av det norske kongedømmet fra ca. 200 e. Kr og fram til høymiddelalderen.

Under utgravingene i 2012, fant arkeologene helt uventet rester av en kongsgård i stein fra middelalderen. Dette førte til at Kongsgårdprosjektet utvidet sin tematiske og kronologiske ramme til også å gjelde høymiddelalderens institusjonaliserte kongedømme.

2017: ARKEOLOGISKE UTGRAVINGER AV KONGSGÅRD FRA MIDDELALDEREN
Kongsgårdruinen ble funnet på platået like sør for Olavskirken. Plasseringen ytterst på brinken, godt synlig mot Karmsundet, gjør at vi tror ruinen er underetasjen i selveste kongshallen.

Hallen er reist en gang mellom 1250 – 1350, trolig av Håkon Håkonsson som bygget Olavskirken, eller Håkon V Magnusson som gjorde Olavskirken til en kollegiatkirke.

27. juni. 2017. Kongsgårdprosjektet har fått bekreftet at kongshallen hadde en overetasje i stein. På dette stadiet er det avdekket ca 23 m av kongshallen, uten at endeveggen mot nord er funnet. Foto Marit S. Vea

27. juni. 2017. Kongsgårdprosjektet har fått bekreftet at kongshallen hadde en overetasje i stein. På dette stadiet er det avdekket ca 23 m av kongshallen, uten at endeveggen mot nord er funnet. Foto Marit S. Vea

Inntil ruinen på Avaldsnes ble funnet, trodde man at kongsgårdene i Bergen, Tønsberg og Oslo var de eneste i middelalderens Norge.

Middelalderruinen ble funnet et par uker før Kongsgårdprosjektet avsluttet sine undersøkelser.  Dette var et sensasjonelt funn som krevde ny behandling hos Riksantikvaren. Det ble derfor bare gravet nok til å få oversikt over størrelse, form og alder på den ukjente ruinen. Deretter ble murene dekket med jord inntil en vitenskapelig utgravning kunne settes i gang.

I desember 2016 bevilget staten 5.4 mill. til utgraving av middelalderruinen. Dermed var prosjektet fullfinansiert og kongsgården kunne graves fram. De arkeologiske undersøkelsene vil foregå i tidsrommet 6. juni – 16. september.

RUINEN SKAL BLI DEL AV EN MIDDELALDER-/MUSEUMSPARK
Når ruinen er ferdig utgravd, skal den sikres før restaureringsarbeidet kan begynne i 2018. Restaureringen skal gjøre ruinen i stand til å tåle vind og vær og slitasje.  Landskapet omkring runen skal legges til rette slik at publikum kan ferdes omkring den, og det skal lages et opplegg omkring ruinen med informasjon om hvordan bygningene kan ha sett ut og hvordan de i sin tid ble benyttet.

14. juli 2017. Da arkeologene begynte å grave inne på kirkegården, fant de store murer etter kongsgårdanlegget. Så langt ser det ut til at disse hører sammen med selve kongshallen. Hvis dette er tilfeller, har hallen vært over 50 m lang. Foto Kongsgårdprosjektet

14. juli 2017. Da arkeologene begynte å grave inne på kirkegården, fant de store murer etter kongsgårdanlegget. Så langt ser det ut til at disse hører sammen med selve kongshallen. Hvis dette er tilfeller, har hallen vært over 50 m lang. Foto Kongsgårdprosjektet

KONGSGÅRDPROSJEKTETS TRE FASER

  • Forprosjektfase: Gjennomført 2007-2009.
  • Utgravingsfase: Utgravinger gjennomført sommersesongene 2011, 2012 og 2017.
  • Analyse og publiseringsfase: 2013 – 2018: Under denne fasen arbeider et team av fremstående forskere med å skrive Avaldsnes’ historie fra Kristi fødsel til høymiddelalderen. Forskerteamet skal også sette Avaldsnes inn ien sammenheng som gjør gårdens mer enn tusenårige historie som kongesete forståelig og meningsfull; lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

10 MILL. FRA REVIDERT NASJONALBUDSJETT TIL KONGSGÅRDPROSJEKTET
I mai 2017 fikk Kongsgårdprosjektet kr 10 mill. på revidert nasjonalbudsjett til analyse- og publiseringsfasen.Prof. Dagfinn Skre, fra UiO uttalte da til NRK:
Med de midlene vi hadde, så kunne vi gjenskrive historien om det norske kongedømmet. Ikke som en vikingtidshistorie slik den vanligvis fortelles, men som en lang historie som strekker seg gjennom et helt årtusen, nesten tilbake til Kristi fødsel og til begynnelsen av middelalderen.

Det var det vi hadde tatt sikte på. Men vi har jo drømt om å gjøre noe mye større. Nemlig å skrive denne historien inn i en europeisk sammenheng, inn i en historie om transformasjonen av de germanske stammesamfunn i Nord-Europa til kongedømmer og etterhvert stater.  Det er det nå vi får muligheten til.  Vi kan løfte Avaldsnes og Nordvegen inn i en internasjonal sammenheng. 

Les mer om Avaldsnes i middelalderen.

ARKIV- HVA SKJER
Foredrag. Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Håkon Reiersen
Olav den hellige. Sin tids Osama Bin Ladin? Øystein Morten
Program for 10 års jubileet
Foredrag. I myr och under sten. Rituella depositioner på Karmøy under järnåleder. Torun Zachrisson
Konsert. Klang av oldtid.
Slått, villsau og St. Hans feiring
Lansering av ny kultursti m. vandring i kulturlandskapet
Foredrag om Draken Harald Hårfagre. Bjørn Ahlander og Terje Andreassen
Foredrag. Tormod Torfæus. En kongelig historieskriver på Karmøy. Torgrim Titlestad,
Karmøy og Amerika. Utvandring, arbeidspendling og kulturpåvirkning. Frode Fyllingsnes
Foredrag. Marinarkeologiske undersøkelser i havna på Avaldsnes.
Foredrag. Den svarte Vikingen. Bergsveinn Birgisson. middelalderfestival 2

Back