Hva skjer?

Tekst Marit Synnøve Vea

Her ligger Rehaugene

Her finner du Rehaugene.

REHAUGENE –  BRONSEALDER ARISTOKRATI PÅ AVALDSNES

Søndag 2. september 2018 kl. 13.00

Vandring mellom bronsealderhauger med
forsker Olle Hemdorff,  Arkeologisk museum, UiS

Vandringen er gratis og tar ca en time.

Oppmøte: P-plass ved Rehaugene

Vandringen er et samarbeid med Arkeologisk Museum, UiS.

Mange personer på Haugalandet kjenner Olle Hemdorff fra før. Han har vært helt sentral i de arkeologiske undersøkelsene som Arkeologiske museum foretok i avaldsnesområdet i perioden 1992 – 2006.  Søndag 2. september vil Hemdorff fortelle oss om den spennende bronsealderkulturen som oppstod ved Karmsundet i eldre bronsealder, den gangen menneskene ved Karmsundet formet landskapet ved å bygge mektige gravhauger. Fremdeles ligger de her som et visuelt budskap fra en skriftløs tid.

Four of the Bronze Age mounds on the Blood Heights viewed from above, the closest is "The Chieftain burial 5, “, then "The Prince mound" then "the Child’s Grave". Photo: Norsk Flyfoto AS

Fire av bronsealderhaugene på Reheia sett ovenfra. Foto: Norsk Flyfoto AS

Les mer om bronsealderen ved Karmsundet her.

Gravhaugene, som er over 3000 år gamle, ligger på toppen av Reheia, midt mellom Storhavet og Karmsundet.  Mellom og rundt de stor gravhaugene lå det i tidligere tider en rekke mindre hauger og gravanlegg. I dag er bare noen av de største haugene bevart.

Det var bare de aller viktigste personene i samfunnet som ble gravlagt i slike store gravhauger, dvs. politiske og/eller religiøse ledere eller symbolpersoner.

Maktsenteret som oppstod rundt Karmsundet i eldre bronsealder hadde nære kontakter med tilsvarende maktsentra lenger sør. Samfunnet her inngikk i et europeisk system av handelskontakter som strakte seg fra Middelhavet til Karmsundet, fra Irland til Russland.

Reheia blir også kalt Blodheia fordi det i 953 skal ha stått et grufullt slag mellom Håkon den gode og sønnene til Eirik Blodøks i dette området

 

MIDDELALDERDAG PÅ AVALDSNES SØNDAG 26. AUGUST 2018

Åpningstid 12.00 – 17.00

Under middelalderdagen setter vi søkelys på den spennende historien som fant sted på Avaldsnes kongsgård i tidsrommet 1100 – 1400.

Gjøgler, Jens Narr
Forestillinger kl. 12.00, 14.30 og 15.30

Klargjøring til duell. Foto Julie Tjøsvoll

Riddere gjør seg klar til duell. Foto Julie Tjøsvoll

Trylleri, Alexander Haugaas
Kl. 12.30 (ca. 60 min)

Kampgruppeshow
Påkledning av ridder kl. 13.00
Duell i full rustning kl. 14.99
Kampshow kl. 16.00
Kanonframvising kl. 16.30

Ridderleker
Utkledning, hesteskokasting

Salg av smaker fra middelalderen

Priser
Voksne NOK 130,-
Barn     NOK  60,-
Barn under 4 år, gratis.

August 2018. Det midlertidige vernebygget er snart ferdig. (Foto Marit S. Vea)

August 2018. Det midlertidige vernebygget er snart ferdig. (Foto Marit S. Vea)

ARKEOLOGISKE UTGRAVNINGER AV MIDDELALDERENS KONGSGÅRD
I perioden 6. juni – 13. oktober 2017 gjennomførte Kongsgårdprosjektet utgravninger av det som viste seg å være selveste hovedbygningen i den kongsgården som stod på Avaldsnes i middelalderen.

Konservering av kongsgårdruinen
I løpet av de kommende årene skal kongsgårdruinen konserveres.  Ruinen og Olavskirken vil bli sentrale element i en middelalderpark som skal etableres på Avaldsnes.

Det er for tiden satt opp et midlertidig vernebygg som skal beskytte kongsgårdruinen inntil konserveringen er ferdigstilt. Konserveringen vil foregå i etapper, og skal gjøre ruinen i stand til å tåle vind og vær og slitasje. Det kan ta inntil fire år før vi kan fjerne hele vernebygget.

Det lages også plan for tilpassing av kulturlandskapet omkring ruinen. Landskapet skal legges til rette slik at publikum kan ferdes i og omkring ruinen, og det skal lages et informasjonsopplegg som forteller hvordan bygningene kan ha sett ut og hvordan de i sin tid ble benyttet. Skal tilrettelegge unik kongsgård-ruin.

Mer info om kongsgårdutgravningene her:

The Royal manor ruins seen from above. (Photo Austevik Dronefoto)

Kongsgårdruinen sett ovenfra. (Foto Austevik Dronefoto)

Avaldsnes i middelalderen.
Pressemelding, 22.09.17. Prof. Dagfinn Skre, leder av Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, UiO
Norark. Kongsgårdanlegg på Avaldsnes graves fram
Kongsgård funnet på Avaldsnes, NRK Kveldsnytt
Et betydelig bidrag til norgeshistorien, NRK Rogaland
Minst to sider av norgeshistorien må skrives om. Haugesunds Avis
Fant Håkon Håkonssons kongsgård 

TV Haugaland. Om utgravingene 2017:
Dette er siste nytt fra Avaldsnes: TV Haugaland. 12. juli 
Slik foregår utgravningen på Avaldsnes: TV Haugaland 23. juni 
Dette har vi ventet lenge på: TV Haugaland 8. juni 

8. juni 2017 markerte vi at utgravingene av middelalder hallen kunne starte opp igjen. Ordfører Jarle Nilsen og Dagfinn Skre, leder for Kongsgårdprosjektet, tar en High Five. Foto Karmøynytt

8. juni 2017 markerte vi at utgravingene av middelalder hallen kunne starte opp igjen. Ordfører Jarle Nilsen og Dagfinn Skre, leder for Kongsgårdprosjektet, tar en High Five. Foto Karmøynytt

ARKIV- HVA SKJER
Utgravning av kongsgård fra middelalderen
Foredrag. Avaldsnes, en base for sjøkonger i det første årtusen etter Kristus. Dagfinn Skre
Lansering av Avaldsnespublikasjonen, vol. 1
Foredrag. Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Håkon Reiersen
Olav den hellige. Sin tids Osama Bin Ladin? Øystein Morten
Program for 10 års jubileet
Foredrag. I myr och under sten. Rituella depositioner på Karmøy under järnåleder. Torun Zachrisson
Konsert. Klang av oldtid.
Slått, villsau og St. Hans feiring
Lansering av ny kultursti m. vandring i kulturlandskapet
Foredrag om Draken Harald Hårfagre. Bjørn Ahlander og Terje Andreassen
Foredrag. Tormod Torfæus. En kongelig historieskriver på Karmøy. Torgrim Titlestad,
Karmøy og Amerika. Utvandring, arbeidspendling og kulturpåvirkning. Frode Fyllingsnes
Foredrag. Marinarkeologiske undersøkelser i havna på Avaldsnes.
Foredrag. Den svarte Vikingen. Bergsveinn Birgisson. 

Back