Hva skjer?

Tekst Marit Synnøve Vea

August 2018. Det midlertidige vernebygget er snart ferdig. (Foto Marit S. Vea)

August 2018. Det midlertidige vernebygget er snart ferdig. (Foto Marit S. Vea)

MIDDELALDERENS KONGSGÅRD PÅ AVALDSNES – UTGRAVNINGER OG KONSERVERING
I perioden 6. juni – 13. oktober 2017 gjennomførte Kongsgårdprosjektet utgravninger av det som viste seg å være selveste hovedbygningen i den kongsgården som stod på Avaldsnes i middelalderen.

Konservering av kongsgårdruinen
I løpet av de kommende årene skal kongsgårdruinen konserveres.  Det er for tiden satt opp et midlertidig vernebygg som skal beskytte kongsgårdruinen inntil konserveringen er ferdigstilt. Konserveringen vil foregå i etapper, og skal gjøre ruinen i stand til å tåle vind og vær og slitasje. Det kan ta inntil fire år før vi kan fjerne hele vernebygget.

Kongsgårdruinen – et sentralt element i en middelalderpark.
Det lages også plan for tilpassing av kulturlandskapet omkring ruinen. Landskapet skal legges til rette slik at publikum kan ferdes i og omkring ruinen, og det skal lages et informasjonsopplegg som forteller hvordan bygningene kan ha sett ut og hvordan de i sin tid ble benyttet. Når ruinen er ferdig konservert, vil den sammen med Olavskirken bli et sentralt element i en middelalderpark som skal utvikles i det sentrale kirkeområdet på Avaldsnes. Se: Skal tilrettelegge unik kongsgård-ruin.

Mer info om kongsgårdutgravningene her:

The Royal manor ruins seen from above. (Photo Austevik Dronefoto)

Kongsgårdruinen sett ovenfra. (Foto Austevik Dronefoto)

Avaldsnes i middelalderen.
Pressemelding, 22.09.17. Prof. Dagfinn Skre, leder av Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, UiO
Norark. Kongsgårdanlegg på Avaldsnes graves fram
Kongsgård funnet på Avaldsnes, NRK Kveldsnytt
Et betydelig bidrag til norgeshistorien, NRK Rogaland
Minst to sider av norgeshistorien må skrives om. Haugesunds Avis
Fant Håkon Håkonssons kongsgård 

TV Haugaland. Om utgravingene 2017:
Dette er siste nytt fra Avaldsnes: TV Haugaland. 12. juli 
Slik foregår utgravningen på Avaldsnes: TV Haugaland 23. juni 
Dette har vi ventet lenge på: TV Haugaland 8. juni 

8. juni 2017 markerte vi at utgravingene av middelalder hallen kunne starte opp igjen. Ordfører Jarle Nilsen og Dagfinn Skre, leder for Kongsgårdprosjektet, tar en High Five. Foto Karmøynytt

8. juni 2017 markerte vi at utgravingene av middelalder hallen kunne starte opp igjen. Ordfører Jarle Nilsen og Dagfinn Skre, leder for Kongsgårdprosjektet, tar en High Five. Foto Karmøynytt

ARKIV- HVA SKJER

Foredrag Arkleologi på Haugalandet. Christopher F. Kvæstad
Informasjonsmøte om metallsøking
Rehaugene- bronsealderaristokrati på Avaldsnes. Olle Hemdorff
Middelalderdag på Avaldsnes, søndag 26. august 2018.
Utgravning av kongsgård fra middelalderen
Foredrag. Avaldsnes, en base for sjøkonger i det første årtusen etter Kristus. Dagfinn Skre
Lansering av Avaldsnespublikasjonen, vol. 1
Foredrag om Avaldsnesskipet. Stavanger maritime museum
Foredrag. Vestnorske maktsenter i eldre jernalder. Håkon Reiersen
Olav den hellige. Sin tids Osama Bin Ladin? Øystein Morten
Program for 10 års jubileet
Foredrag. I myr och under sten. Rituella depositioner på Karmøy under järnåleder. Torun Zachrisson
Konsert. Klang av oldtid.
Slått, villsau og St. Hans feiring
Lansering av ny kultursti m. vandring i kulturlandskapet
Foredrag om Draken Harald Hårfagre. Bjørn Ahlander og Terje Andreassen
Foredrag. Tormod Torfæus. En kongelig historieskriver på Karmøy. Torgrim Titlestad,
Karmøy og Amerika. Utvandring, arbeidspendling og kulturpåvirkning. Frode Fyllingsnes
Foredrag. Marinarkeologiske undersøkelser i havna på Avaldsnes.
Foredrag. Den svarte Vikingen. Bergsveinn Birgisson. 

Back