(Norsk) Middelalder (1100 – 1537 e. Kr.)

Ruinen av kongshallen ble bare delvis avdekket. Så langt har vi funnet i overkant av. 50 kvm av underetasjen. Vi vet ikke hvor langt innover i terrenget ruinen går, men grunnfjellet stiger mot nord, og deler av overetasjen må ha vært uten kjeller. Overetasjen var trolig bygget i stein pga. de tykke murene. (Foto Cathrine Glette)

Ruinen av kongshallen ble bare delvis avdekket. Så langt har vi funnet i overkant av. 50 kvm av underetasjen. Vi vet ikke hvor langt innover i terrenget ruinen går, men grunnfjellet stiger mot nord, og deler av overetasjen må ha vært uten kjeller. Overetasjen var trolig bygget i stein pga. de tykke murene. (Foto Cathrine Glette)

Back